Näky ja toiminta
Cityseurakunnan näky

Cityseurakunta on apostolinen seurakuntayhteisö, joka tuo ihmisille Jumalan

rakkauden ja Pyhän Hengen voiman ja auttaa tekemään heistä Jeesuksen

opetuslapsia. Näkynä on kasvaa Jumalan kirkkauden ilmestymisen ja opetuslasten

tekemisen kautta niin, että opetuslasten tekijöiden ja sen myötä lähiryhmien

määrä voi moninkertaistua.

 

Toiminnan perusrakenne


Cityseurakunnan toiminnan perusrakenteena on viikoittainen sunnuntain

jumalanpalvelus ja arki-iltoina kokoontuvat lähiryhmät eli solut.

Jumalanpalveluksissa mukana olevien ylle välittyy Jumalan kirkkaus Sanan

julistuksen, ylistyksen ja palvonnan sekä rukouspalvelun kautta. Lähiryhmissä

toteutuu uskovien perheyhteys, kun Jumalan rakkaus, keskinäinen huolenpito ja

rakentuminen saa käytännössä tulla esiin.

 

Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti Cityseurakunnan tehtävänä on julistaa

evankeliumia kaikkialla niin, että Pyhä Henki voi uudestisynnyttää ihmisiä Jumalan

lapsiksi, ja tehdä sen jälkeen heistä Jeesuksen opetuslapsia. Tarkoituksena on tehdä

kaikista seurakuntalaisista opetuslapsia ja sitten Jumalan erityisesti kutsumista

myös opetuslasten tekijöitä.

 

Opetuslapsiryhmät


Opetuslasten tekeminen tapahtuu oppilaiden tason mukaisissa pienryhmissä, joita

kutsutaan lähiryhmiksi tai lyhyesti vain perussoluiksi. Niissä opiskelu tapahtuu

alustuksen, keskustelun ja henkilökohtaisen ohjauksen kautta. Nämä

opetuslapsiryhmät lisääntyessään muodostavat soluryhmien verkoston, joka voi

levitä kaikkialle.

 

Opetuslasten tekijöiksi valmistumista varten on koulutus-ohjelma, jossa opiskellaan

pienryhmissä ensin materiaalin "Opetuslapsia tekevä seurakunta" perusteella ja

sitten jatketaan johtajuus-soluna varustautuen oman opetuslapsi-ryhmän

vetämiseen materiaalin "Pelastus kuin linnoitettu kaupunki" avulla. Lisäksi käydään

ryhmissä läpi myös materiaaleja "Palvelu Pyhässä Hengessä" ja "Hän on täällä".

Perussolut ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

 


Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki