Kasvava Hengen jano!
Kirjoittanut Seppo Pehkonen   

Kesän toinen puoli on meneillään. Se merkitsee hedelmän kypsymisen aikaa. Sama

elämän voima, joka toi alkukesällä esiin loistavan kukinnan, vaikuttaa nyt

lisääntyvästi hedelmän valmistumista.

 

Samoin suhteemme Jumalaan on prosessi, jossa tulee edistyä koko ajan. Emme saa

koskaan jämähtää paikoilleen. Se joka haluaa todella tuntea Jumalan läheisesti, ei

suostu tyytymään siihen, mitä on saanut. Kaipaus syvempään tuntemiseen vain

lisääntyy. Ei riitä, että uudestisyntymisen jälkeen on täytytty Pyhällä Hengellä ja

puhuttu kielillä. On pantava käytäntöön se voima, mitä on saatu ja kerrottava

Jeesuksesta.

Sanotaan, että nälkä kasvaa syödessä ja jano lisääntyy juodessa. Näin on, kun on

saatu nähdä jotain Jumalan rakkauden ja voiman ilmenemistä käytännössä.

Janotaan lisää! Haluamme enemmän Jumalan läsnäolon synnyttämää palavaa

rakkautta hukkuvia sieluja kohtaan. Etsimme enemmän Jumalan pyhyyden

tuntemista ja syvää kunnioitusta häntä kohtaan. Haluamme nähdä enemmän hänen

yliluonnollisen voimansa murtautumista niiden elämässä, joita palvelemme Sanalla ja

rukouksella.

 

Mooseksella oli suunnaton intohimo Jumalan läheisyyteen. Hän sai kohdata Jumalan

kasvoista kasvoihin. Daavidilla oli valtava palo Jumalan yhteyteen. Hän etsi

tosissaan Herraa kaikissa tilanteissa ja sai kokea erityistä apua ylhäältä. Paavalin

sydän paloi Jumalan tuntemiseen, että hän voisi tuntea Kristuksen ylösnousemisen

voiman ja tulla osalliseksi myös hänen kärsimyksistään. Se merkitsi kuuliaisuutta ja

itselleen kuolemista.

Anna sinäkin Hengen janosi vain kasvaa. Älä tyydy aiempiin kokemuksiin. Avain

jatkuvaan ja lisääntyvään täyteyteen on Jumalan etsiminen intohimoisesti

rukouksessa ja Sanassa, ylistyksessä ja palvonnassa.

 
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki