Haastattelussa: pastori Esko Hakulinen, tavoittavien ryhmien vastuuhenkilö

Kesän aikana muodostetaan alueellisia tavoittavia pienryhmiä, jotka

evankelioivat ja pyrkivät tavoittamaan uusia ihmisiä. Ryhmät järjestävät

uusille uskoville uskonelämän perusasioita käsittelevää kurssia. Esko

Hakulinen toimii ryhmien vastuuhenkilönä.

 

Esko, millaisista ryhmistä on kyse?

– Alueelliset pienryhmät pyrkivät tavoittamaan alueellaan uusia ihmisiä ja tuomaan

heille evankeliumia ja järjestämään luovasti toimintaa, jonka kautta ihmiset voivat

tulla uskoon. Se voi olla sitä, että ihmisiä kutsutaan kotiin, mennään kaduille tai

kahviloihin. ideana on juuri aktivoida seurakuntalaisten luovuus.

 

– Korostamme katuevankelioinnin suhteen sitä, että rukoilemme enemmän ennen

kadulla lähtöä, jotta uskovat tekevät työtä Jumalan voimassa.

 

– Sen jälkeen kun ihmisiä on tullut uskoon, ryhmä pyrkii aloittamaan uskonelämän

perusasioita käsittelevän kurssin.

 

Kenelle uskonelämän peruskurssi on?

– Se on kaikille niille, jotka ovat tulleet uskoon ja myös niille, jotka ovat olleet ehkä

pidempäänkin uskossa, mutta eivät ole saaneet uskonelämälleen perustaa. Myös

ei-uskovat ovat tervetulleita mukaan.

 

Mitä kurssilla tehdään?

– Kurssi kokoontuu 6 kertaa ja kokoontuu riippuen osallistuvien ihmisten tilanteista

huomioiden kesälomat.

 

– Ryhmässä käydään uskonelämän perusasioita läpi. Aiheita ovat Jumalasuhde,

ristintyö, Raamatun luku, rukous, Pyhä Henki, seurakunta ja kaste.

 

– Jos ei-uskovia on mukana, silloin ryhmän dynamiikka on erilainen, mutta kuitenkin

sisältäen ystävyyttä ja luottamusta rakentavaa keskustelua.

 

– Keskustelu on hienotunteista, ei mennä mieluusti koviin syviin uskonasioihin, vaan

pyritään tutustumaan ihmisenä toisiimme ja löytämään siltoja tuoda evankeliumia

ihmisten elämään.


Millainen illan rakenne on?

– Ryhmässä on usein kahvihetki, jossa jutellaan niitä näitä ja tutustutaan toisiin,

sekä alkurukous ja sitten käydään illan teemaa läpi. Sen jälkeen keskustellaan

asioista, jotka herättivät kuuntelijoissa kysymyksiä. Lopuksi rukoillaan. Joskus

rukoillaan henkilökohtaisten asioiden puolesta.


Eskon johtama ryhmä toimii Marjaniemen alueella. Millaisia suunnitelmia

teillä on?

– Meillä on kokoontuminen ensi keskiviikkona. Mukana on useampia ihmisiä.

Pohdimme silloin, mitkä olisi luontevia tapoja tavoittaa ihmisiä. Uskon, että se voi

olla ihan mitä vaan. Voimme kutsua naapureita ja grillata tai pitää vaikka piknikkiä.

Se tulee olemaan rentoa.

Jos olet kiinnostunut aloittamaan alueellisen tavoittavan ryhmän, kysy Eskolta

lisätietoa!

 
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki