Uusi kirkkauden aika!
Kirjoittanut Seppo Pehkonen   

Toukokuu on innoittavaa aikaa. Kevät on sulattanut rautaisen maan ja uusi elämä

pääsee esiin. Näin on myös hengen maailmassa. Hengen sade pehmittää nyt

sydämiä Sanan kylvöä varten. On uuden kirkkauden aika.

 

Cityseurakuntana meillä on etuoikeus saada olla mukana järjestämässä Nouse

Suomi -suurtapahtumaa Metro areenalla Espoossa 19.-20.5. Missiomaailman kanssa

yhteisessä rintamassa on suuri joukko seurakuntia Helsingin seudulta. On

arvokasta, että seurakunnat voivat toimia näin yhdessä.

 

Pääpuhujina tapahtumassa on kaksi hyvin erilaisin armoituksin varustettua Herran

palvelijaa. Guillermo Maldonado toimii apostolisessa voitelussa ja myös vahvana

Sanan opettajana. Pyhä Henki käyttää häntä voimallisesta parantamis- ja

vapauttamispalvelussa, jopa luovien ihmeiden alueella. Heidi Baker puolestaan

välittää Jumalan rakkauden todellisuutta käytännönläheisesti.

 

Evankeliointitiimit kutsuvat tapahtumaan ihmisiä suurista keskuksista Helsingistä,

Espoosta ja Vantaalta. Yhteensä 30 000 flyeria tullaan jakamaan kahden viikon

aikana ennen tapahtumaa. Uskomme, että runsas kylvö tuottaa myös suuren

sadonkorjuun. Sinäkin voit olla mukana tässä!

 

Rukous Nouse Suomi -suurtapahtuman puolesta tiivistyy koko ajan, mitä

lähemmäksi tullaan sen toteutumista. Ole mukana yhteisessä rukousrintamassa.

Samalla kun itse tulet juhlimaan areenalla Herran läsnäolossa, tuo sinne lähipiiristä

joku uskosta vielä osaton, jonka pelastumisen puolesta olet rukoillut, ja näe, mitä

evankeliumi saa aikaan hänen sydämessään.

 

Nyt pimeyden peittoa siirretään pois maamme yltä ja on tulossa uuden kirkkauden

aika. Eikä kyse ole vain yhdestä erityisestä tapahtumasta, vaan kokonaan uudesta

aikakaudesta, johon olemme astumassa.

 
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki