Toimiva usko
Kirjoittanut Seppo Pehkonen   

 

Jumala arvostaa uskoa niin paljon, että sen kautta hän on varannut meille kaiken, mitä elämässä ja Jumala-suhteessa tarvitaan. Ilman uskoa on nimittäin mahdotonta edes lähestyä Jumalaa puhumattakaan, että voisimme häntä miellyttää.

Mitä usko on? Se on lujaa luottamusta Jumalan lupauksiin ja ojentautumista sen mukaan, mikä ei vielä näy. Kun Jumala ilmoittaa tahtonsa, usko tarttuu siihen totuuteen kiinni ja se synnyttää uskon mukaisen teon, joka sitten ilmenee käytännön kokemuksena. Uskon kohde ratkaisee. Jos elävä Jumala on uskomme kohteena, silloin syntyy myös sen mukaista hyvää hedelmää. Jos kohteena on jokin muu, vaikkapa luottamus rahaan, itseen tai toisiin ihmisiin, on hedelmänä karvaita pettymyksiä.

Aito usko syntyy ihmisen sydämeen Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen työn kautta. Ihmisen kiinnostus hengellisistä asioista on merkki Jumalan kutsusta hänen yhteyteensä. Hänelle tarjotaan uskoa Jeesukseen Kristukseen lahjana. Kun hän ottaa sen vastaan, hän uudestisyntyy Jumalan lapseksi ja Kristus itse tulee asumaan häneen.

Uskooko Kristus Jumalaan? Luottaako hän Jumalaan kaikissa elämän tilanteissa? Totta kai! Ei kai hän ole huolissaan, miten tulla toimeen taloudellisesti. Eihän häntä epäilytä se, etteikö Jumala kuulisi hänen rukouksiaan ja vastaisi niihin, niin että sairaat parantuvat ja vangitut vapautuvat. Eihän hänen ole vaikea osoittaa rakkautta ja kärsivällisyyttä. Ei tietenkään!

Kristuksella on täydellinen usko ja luottamus Jumalaan. Kun Jeesukseen uskova tiedostaa asemansa ja sen totuuden, että Kristus asuu hänessä, silloin hänellä on Kristuksen usko sydämessään. Ja silloin hän voi myös toimia sen mukaisesti. Hän tietää, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.

Sinä, joka uskot Kristukseen, ota nyt vastaan ilmestys, että sinulla on myös Kristuksen usko sydämessäsi. Opettele uudenlaista asennoitumista. Et ole olosuhteiden heiteltävänä, vaan niiden yläpuolella. Katsot tilanteita Jumalan näkökulmasta ja toimit sen mukaisesti.

 

Sano itsellesi: Minä uskon, koska Kristus minussa uskoo. Minä iloitsen, koska Kristus minussa iloitsee. Minä rakastan, koska Kristus minussa rakastaa.

 
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki